Stárneš

stárneš 2…… . . . . . . . … …………… ……………… . . . … . . . ………. …… . . . . . . . … …………… ……………… . . . … . . . ………. …… . . . . . . . … …………… ……………… . . . … . . . ………. …… . . . . . . . … …………… ……………… . . . … . . . ………. …… . . . . . . . … …………… ……………… . . . … . . . ……………. . . . . . . . … …………… ……………… . . . … . . . ……………. . . . . . . . … …………… ……………… . . . … . . . ………. ……………. . . . . . . . … …………… ……………… ……………. . . . . . . . … …………… ……………… ……………. . . . . . . . … …………… ……………………………. . . . . . . . … …………… ……………………………. . . . . . . . … …………… ……………………………. . . . . . . . … …………… ……………………………. . . . . . . . … …………… ……………………………. . . . . . . . … …………… ……………………………. . . . . . . . … …………… ……………………………. . . . . . . . …